Przetargi

Dom Pomocy Społecznej ,,Włókniarz” im.Jana Pawła II w Łodzi ,ul.Krzemieniecka 7/9 ogłasza konkurs ofert na wykonanie:

 

Wybrukowanie alejek w parku Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 w związku z koniecznością aktywizacji mieszkańców” 

INFORMACJA

 dla uczestników postępowania w trybie konkursu ofert pt:

W związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursu ofert na w/w zadanie z powodu zbyt wysokich kwot oferowanych za wykonanie zadania przez uczestników postępowania w stosunku do kwoty jaką zamawiający przeznaczył na tą inwestycję, DPS „Włókniarz” postanawia zmniejszyć zakres robót do wykonania.

Rezygnujemy z wymiany nawierzchni wjazdu gospodarczego oraz placu manewrowego usytuowanych przy bramie wjazdowej po zachodniej stronie działki należącej do DPS „Włókniarz”. Wjazd oraz plac manewrowy o łącznej powierzchni 215m.kw. miały być wykonane z kostki brukowej o grubości 8 cm.

Wyżej wymienione zmiany spowodują odpowiednio zmniejszenie lub likwidację niektórych pozycji w przedmiarze robót:

-likwidacja- poz.1, 15, 17

-zmniejszenie –poz.3, 8, 10, 12, 13

 

W związku z powyższym ogłaszamy nowe postępowanie w trybie konkursu ofert uwzględniając wyżej opisane zmniejszenie zakresu robót do wykonania.

Termin składania nowych ofert określamy na 09.04.2018r. do godziny 15:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu następnym tj. 10.04.2018r o godz. 10:00.

 

Dodatkowych informacji udziela p.Piotr Zabielski  tel. 501-869-829.

Załączniki do pobrania:

Opis techniczny

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Mapka

Przekrój przez chodnik

Przekrój przez podjazd

Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert