Przetargi

Dom Pomocy Społecznej ,,Włókniarz” im.Jana Pawła II w Łodzi ,ul.Krzemieniecka 7/9 ogłasza konkurs ofert:

„Na wykonanie i wymianę szaf wnękowych oraz desek boazeryjnych w pawilonie mieszkalnym” 

INFORMACJA

Oferty wraz z obowiązkowymi załącznikami prosimy kierować na w/w adres mailowy

sekretariat@dpswlokniarzlodz.pl

Termin składania nowych ofert określamy na 24.08.2018r. do godziny 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu następnym tj. 27.08.2018r o godz. 10:00.

Dodatkowych informacji udziela p.Piotr Zabielski  tel. 501-869-829.

Załączniki do pobrania:

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie nr 1

Rys. nr 1 pokój jednoosobowy

Rys. nr 2 pokój dwuosobowy

Rys. nr 3 szafa wnękowa do I

Rys. nr 4 szafa wnękowa do II

Rys. nr 5 szafka wnękowa do I i II