Terapia zajęciowa

Przebywanie w towarzystwie innych osób i interaktywne spędzanie czasu jest szczególnie ważne dla Seniorów, ponieważ sprzyja powstawaniu i pielęgnowaniu więzi emocjonalnych, które pomagają pokonać poczucie odizolowania i osamotnienia. Pobyt w naszym Domu i uczestnictwo w zajęciach kulturalno-oświatowych oraz rekreacyjno-rozrywkowych umożliwiają Mieszkańcom poszerzanie kontaktów z otoczeniem oraz zwiększenie poczucia zrozumienia i integracji społecznej. Organizując różne formy zajęć wspieramy naszych Podopiecznych w rozwijaniu ich zainteresowań i motywujemy do twórczej aktywności. Trening intelektualny na miarę możliwości przyczynia się do podniesienia poziomu satysfakcji z życia.
W ramach organizowania czasu wolnego mieszkańcy mają bogaty wybór form terapii zajęciowej :

1) Kinezyterapia:

 • spacery – odbywają się 2 razy w tygodniu, jeśli pogoda i samopoczucie mieszkańców na to pozwala,
 • gimnastyka przy muzyce – ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające, wzmacniające poszczególne części ciała, dopasowane do wieku i ogólnej sprawności mieszkańców – zajęcia odbywają się codziennie,

2) Muzykoterapia i zajęcia artystyczne:

 • prawie każde zajęcia gimnastyki kończą się krótką forma relaksacji przy odpowiednio dobranej muzyce,
 • praca z zespołem wokalnym „Włókniarz” polegająca na uświetnianiu imprez i uroczystości, tj. świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych i innych, oraz reprezentowaniu Domu na różnego rodzaju imprezach i festiwalach. Głównym celem pracy z zespołem jest nauka nowego repertuaru wokalnego, deklamacji wierszy oraz dobra zabawa,
 • udział w koncertach grup zewnętrznych przychodzących do DPS, występy zaproszonych gości np.: dzieci ze szkoły muzycznej, szkół podstawowych, przedszkoli.

3) Zajęcia rekreacyjne:

 • gry i zabawy stolikowe – warcaby, szachy, chińczyk, gry karciane,
 • zajęcia Nordic Walking – nowa forma zajęć prowadzona w okresie wiosenno-jesiennym,
 • wieczorki taneczne – sylwester, ostatki, andrzejki,
 • uroczystości okolicznościowe, świąteczne,
 • wycieczki turystyczne, wyjazdy na imprezy integracyjne.

4) Gimnastyka umysłu:

 • ćwiczenia polegające na zapamiętywaniu coraz większej ilości wyrazów następujących po sobie,
 • rebusy, kalambury, gry sprawnościowe – zajęcie te są prowadzone codziennie zaraz po gimnastyce przy muzyce,

 5) Arteterapia:

 • terapia sztuką, kontakt bierny lub czynny ze
  sztuką i kulturą