Warunki pobytu

Placówka spełnia następujące warunki:
Budynek i jego otoczenie są bez barier architektonicznych , we wszystkich pawilonach jest oporęczowanie, a na zewnątrz specjalne podjazdy.
Ponieważ jest to budynek wielokondygnacyjny wyposażony jest w windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ze względu na wymogi p-poż budynek wyposażony jest w   drzwi przeciw pożarowe oddzielające ciągi komunikacyjne, oraz system oddymiania, centrale przeciw pożarowe wyposażone są w system powiadamiania straży pożarnej,
na korytarzach we wszystkich 6 budynkach zainstalowany jest system monitoringu TV, stale dozorowany przez pracowników portierni
W domu znajdują się następujące pomieszczenia:
Pokoje jedno i dwu osobowe
Pokój dziennego pobytu
stołówka,
sala telewizyjna,
klubo – kawiarnia,
punkt biblioteczny,
kaplica,
sala konferencyjna,
sala do terapii zajęciowej,
sala do ćwiczeń i rehabilitacji,
gabinet lekarski,
gabinet zabiegowy,
izolatka,
pokój gościnny,
kuchnia,
pralnia
oraz pralnia i suszarnia dla mieszkańców
pokoje pracowników

Pokoje

W DPS „Włókniarz” oferujemy mieszkańcom pokoje jedno i dwu osobowe.
Pokoje mieszkalne jednoosobowe mają powierzchnię 14,3m2,  natomiast pokoje dwu osobowe mają powierzchnię 23,2m2.  Wyposażenie każdego z pokoi spełnia standardowe wymagania. W pokojach mieszkańców znajduje się system przyzywowo – alarmowy oraz czujniki p/pożarowe z podłączeniem do centrali monitoringu sprzężonej ze Strażą Pożarną.
Dom zapewnia dobre warunki sanitarne. Każdy z pokoi posiada łazienkę, w której znajduje się natrysk, bądź wanna oraz toaleta i umywalka. Dodatkowo na każdym piętrze każdego pawilonu znajduje się łazienka ogólnodostępna w której znajdują się wanny lub prysznice z siedziskami i oporęczowaniem – szczególnie pomocne dla ludzi mniej sprawnych, niedołężnych, często z zaburzeniami równowagi.

Wyżywienie
Jeżeli chodzi o wyżywienie i organizacje posiłków to mieszkańcy mają zapewnione 3 posiłki dziennie (przy diecie cukrzycowej 4) czas ich wydawania wynosi 2 godziny. Pierwszy posiłek wydawany jest o godzinie 8.00, a ostatni o godzinie 18.00. O doborze diety dla każdego mieszkańca decyduje lekarz pierwszego kontaktu wraz z dietetykiem. Cała dobę dostępne jest dla mieszkańców podstawowe produkty żywnościowe tj. chleb, masło, dżem.
Na każdym piętrze każdego pawilonu znajduje się również kuchenka ogólno dostępna.
Jeśli stan zdrowia nie pozwala na chodzenie na jadalnię to mieszkaniec otrzymuje posiłki do swojego pokoju. Jeżeli jest taka potrzeba to jest również karmiony.
Mieszkańcy Domu reprezentowani są przez pięcioosobowy Samorząd Mieszkańców. Członkowie Samorządu współpracują z Dyrekcją i personelem placówki – przedstawiając w imieniu wszystkich mieszkańców swoje problemy oraz postulaty i propozycje rozwiązań.
Nad sprawnym funkcjonowaniem placówki czuwa personel w skład którego wchodzą:
Dyrektor
Koordynatorzy trzech działów (terapeutyczno – opiekuńczego, administracyjnego, żywienia)
pracownicy administracji
pracownicy socjalni
psycholog
terapeuci zajęciowi
opiekunowie
pielęgniarki
dietetyk i personel kuchni
praczki
pokojowe
portierzy
pracownicy gospodarczy

W Domu pomocy społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II funkcjonuje Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy (ZTO), powołany zarządzeniem Dyrektora Domu, składający się ze specjalistów oraz pracowników pierwszego kontaktu, który swoją pracę opiera na  woli i opinii mieszkańca, uwzględniając m. in. jego stopień aktywności, stan zdrowia. Stanowi on podstawę do opracowania jego indywidualnego planu wspierania.
Mając na uwadze jakość świadczonych usług ważnym jest aby, indywidualne wsparcie i prowadzenie Indywidualnych planów wspierania realizowane było przez profesjonalnie przygotowaną kadrę. Dbając o efektywność pracy przeprowadzane są szkolenia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego z zakresu:
– ogólna koncepcja funkcjonowania Domu pomocy
– Ustawa o standaryzacji z dn. 12 marca 2004 r.
– problemy osób w podeszłym wieku
– potrzeby mieszkańców i możliwości ich zaspakajania
– opieka, a wspieranie
– rozwiązywanie konfliktów
– analizowanie bieżących problemów związanych z praca w tej placówce

Pracownik Pierwszego Kontaktu (PPK) w systemie organizacyjnym DPS pełni funkcję rzecznika konkretnego (lub konkretnych) mieszkańców. Jest osobą wybrana przez mieszkańca z pośród wszystkich pracowników Domu. Wiadomo, ze pensjonariuszami DPS – ów są często osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, a pewna ich część nie jest w sanie zidentyfikować swoich potrzeb, dążeń i oczekiwań. Istotą tej funkcji jest więc troska o to, aby potrzeby mieszkańca oraz prawa były traktowane priorytetowo. Pracownika Pierwszego Kontaktu jako rzecznika interesuje więc przede wszystkim określenie tych potrzeb i praw, oraz dbanie o to, aby istniejąca pomoc organizowana i świadczona w oparciu o standardy usług była indywidualnie dostosowana do potrzeb i możliwości mieszkańca. Zakłada się, że PPK jako rzecznik konkretnego mieszkańca jest osobą cieszącą sie jego zaufaniem, sympatią, zna dobrze jego potrzeby, zainteresowania, oczekiwania, jego sytuacje życiową – umie się z nim porozumieć. Może on reprezentować pensjonariusza wobec systemu pomocy społecznej, pracowników administracji, służb medycznych i innych instytucji poza Domem.